Trainen met Impact, Fun & Resultaat

Belbin Teamtraining

Het is goud waard om te weten waar je als team goed in bent. Én waar de valkuilen liggen. Dan weet je waar je mee scoort maar ook waar je extra aandacht aan moet besteden. Juist dit laatste is essentieel, om niet (steeds) met uw team tegen dezelfde problemen aan te lopen.

Ken de kwaliteiten én valkuilen van uw team
Teams werken niet altijd effectief samen. Vaak komt dat doordat bepaalde talenten in het team niet aanwezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn:


 • Een team is heel goed in het bedenken van innovatieve ideeën, maar komt maar niet tot concrete uitwerkingen
 • Projecten worden met enthousiasme opgestart maar steeds niet afgemaakt
 • Vergaderingen blijven frustrerend doordat er geen structuur in zit
 • Het lijkt altijd gezellig in het team, maar in de wandelgangen wordt gezeurd en geklaagd.


Het Teamrol Management model van de Engelse onderzoeker Meredith Belbin biedt een analyse methode om negatieve (zgn. disfunctionele) patronen in teams te doorbreken. Het model brengt de verschillende talenten van de teamleden in kaart. Vaak met veel herkenning van de teamleden. Het teamprofiel geeft handvatten en aanwijzingen voor het ontwikkelen van het team in de toekomst.

Een teamprofiel voor uw team opstellen
Hoe krijgt u inzicht in de teamrol verdeling in uw team? Ieder teamlid vult een teamrol vragenlijst in. Naast individuele rapportages komt hieruit ook een teamprofiel naar voren. Gebaseerd op de aanwezige (én afwezige) teamrollen in uw team. Het teamprofiel verklaart haarscherp waarom het team steeds tegen bepaalde problemen aanloopt. En biedt handvatten om deze negatieve patronen te doorbreken.

Toepassingen

 • Selectievraagstukken
 • Teamontwikkeling
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Coaching
 • Talentidentificatie


Voordelen

 • Up- to- speed maken van een project team
 • Vermindert risico bij werving & selectie en investeringen in ontwikkelingstrajecten
 • Teams die werken met teamrollen benutten hun individuele talenten veel beter
 • Teamrollen bieden een gemeenschappelijke taal waarmee het team op een positieve manier kan praten over hun samenwerking.


Typische valkuilen
Vaak komt het erop neer dat bepaalde teamrollen afwezig zijn:

 • Tekort aan Bedrijfsman talent
  Aan goeie ideeën geen tekort. Maar het loopt spaak in de uitvoer. Voordat iets goed is afgerond ontstaan alweer nieuwe ideeën. Het team komt maar niet tot concrete uitwerkingen.
 • Tekort aan Brononderzoeker talent
  Het team mist het contact met de buitenwereld. Ze proberen voor alle problemen zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Dit kost veel tijd. En geld.
 • Tekort aan Plant talent
  Het team is niet innovatief. Ze brainstormen niet en denken niet buiten de kaders. Hierdoor zijn oplossingen middelmatig. En complexe problemen worden niet goed opgepakt.
 • Tekort aan Monitor talent
  Het team gaat aan de slag zonder goed na te denken. Paden worden ingeslagen zonder eerst de alternatieven te exploreren. Ze missen abstractieniveau.
 • Tekort aan Zorgdrager talent
  Het team rond projecten zelden goed afgemaakt. Ze missen de puntjes op de i. En zien mogelijke problemen niet totdat ze er middenin zitten.
 • Tekort aan Vormer talent
  Teamleden komen niet in beweging. Het team mist initiatief en daadkracht.
 • Te weinig Voorzitter talent
  Vergaderingen verlopen ongestructureerd of zelfs chaotisch. Procedures zijn onduidelijk. En structuur is ver te zoeken.


Waarom Belbin Methodiek?


 • De Belbin methode helpt in de teamontwikkeling door van een groep individuen, een team te maken.
 • De Belbin methode is relationeel en zegt niet uitsluitend iets over een persoon, maar vooral ook over het functioneren binnen het team;
 • De Belbin methode richt zich op kwaliteiten, met andere woorden: er is geen slechte of verkeerde uitkomst van de test. Alle teamrollen hebben immers een bewezen doel en nut binnen een team;
 • De Belbin methode draagt bij aan begrip binnen een team voor het feit dat elk individu verschillend is.
 • De Belbin is een geweldige methode om inzichten te creëren en teamcoaching vorm te geven.“Wanneer je mensen inzet op hetgeen waar ze goed in zijn zullen ze meer resultaat behalen, hun werk leuker vinden en een stapje meer willen zetten. Zo bereik je een win-win situatie voor alle partijen.”

Wij werken o.a. voor:

Wij bellen u graag terug!

 
 
 
 
 
 
 

* verplichte velden