Trainen met Impact, Fun & Resultaat

“Ja, dat is natuurlijk wel erg blauw wat ik nu zeg.” Of “De Monitor in mij zegt me dat…”. Je kan deze uitspraken vast herkennen. Niet omdat je het zelf doet, maar omdat ze op de werkvloer steeds vaker gebruikt worden. De overeenkomst tussen deze twee voorbeelduitspraken is dat ze allebei verwijzen naar persoonlijkheids- en/of teamtesten (respectievelijk Management Drives en Belbin). Waar deze oneliners an sich niets zeggen, zijn de achterliggende methodes juist wel weer interessant. In dit artikel nemen we je in vogelvlucht mee in een vergelijking van drie dominante testen: Belbin Teamrollen, DISC & Management Drives.


De modellen; waar staan ze ook alweer voor?


DISC


DISC is ontwikkeld aan de hand van het werk van Marston. En, eigenlijk is DISC geen persoonlijkheidstest. Het zegt namelijk helemaal niets over jouw persoonlijkheid. Het biedt wel inzicht in de werkwijze en het preferente gedrag van mensen. DISC maakt gebruik van vier typeringen over twee assen; Directheid en Gerichtheid. Door de kruising van deze assen ontstaan de vier typeringen; Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus; samen het anagram van DISC.


Binnen DISC heeft iedere typering een eigen kleur. Ze gebruiken hiervoor de kleuren Rood, Geel, Groen en Blauw.


Management Drives


Management Drives is gebaseerd op de studies van Clare Graves. De methode maakt gebruik van drijfveren. Management Drives kent zes ‘drijfveren’. Deze drijfveren geven een typering aan de hand van de dingen waar mensen energie van krijgen. De methode gebruikt hiervoor zes kleuren, waarbij iedere drijfveer een eigen kleur heeft. Binnen Management Drives worden de volgende kleuren gebruikt: Rood, Geel, Groen, Blauw, Oranje en Paars.


Belbin Teamrollen


De Teamrollen van Belbin zijn gebaseerd op het onderzoek van Meredith Belbin. In dit rijtje is het de enige methode die niet met kleuren werkt. Belbin identificeert negen teamrollen. Belbin wordt niet geïdentificeerd als een persoonlijkheidstest omdat de teamrol iets zegt over het gedrag in een team. Het zegt niet per definitie iets over de persoonlijkheid van het individu. De negen teamrollen die door Belbin gehanteerd worden zijn: Groepswerker, Zorgdrager, Vormer, Voorzitter, Plant, Monitor, Bedrijfsman, Brononderzoeker, Specialist.


De overeenkomsten


Waar de drie methodes vanaf een afstand misschien compleet verschillend lijken, zijn er toch flink wat overeenkomsten. De belangrijkste overeenkomst is dat ze allemaal als doelstelling hebben om de effectiviteit van mensen en teams te vergroten. Dit doen ze door inzichtelijk te maken waar mensen energie van krijgen, wat ze drijft of welke natuurlijke rol ze hebben.


Alle methodes gebruiken daarbij een typering, in kleur of benaming. Dit is gedaan om een gezamenlijke taal te creëren. Iedereen die iets met Belbin heeft gedaan weet wat woorden als Vormer en Monitor inhouden. En iedereen die iets met Management Drives heeft gedaan weet wat een ‘blauwe uitspraak’ is.


De verschillen


Waar de typeringen in naam of kleur een belangrijke overeenkomst zijn. Is dit ook direct het belangrijkste verschil. Alle methodes richten zich er weliswaar op dat er een gezamenlijke taal gesproken wordt. Maar, dat kan tussen methodes nogal eens voor verwarring zorgen. Voornamelijk het kleurgebruik is hierin lastig. Binnen verschillende methodes, betekenen de kleuren andere dingen. Zo staat geel binnen DISC voor Interactief en binnen Management Drives voor de Visionair. Hier is weliswaar een duidelijke overlap te vinden, maar wanneer je dieper de materie induikt zie je hier ook hele duidelijke primaire verschillen. Een zin als ‘Dat is wel erg blauw wat ik nu zeg’ betekent afhankelijk van de ontvanger van deze boodschap compleet verschillende dingen.


Wanneer we van een afstand naar de drie eerder genoemde methodes kijken, zie we dat Belbin eigenlijk een vreemde eend in de bijt is. Waar DISC en Management Drives zich echt richten op de persoon, richt Belbin zich primair op de teamsamenwerking. Belbin gaat veel meer over de effectiviteit van de samenwerking tussen mensen. Dus, waar de andere methodes zich veelal richten op de persoon en hoe hij/zij in de rol functioneert, richt Belbin zich op de interactie tussen de rollen. In de essentie beantwoorden DISC en Management Drives de vraag ‘Hoe kan ik zo effectief mogelijk werken?’, waarbij Belbin de vraag ‘Hoe kunnen wij zo effectief mogelijk samenwerken?” beantwoordt.


Meer weten over de methodes?


Bij Talent Drivers geloven we dat de teamdynamiek en de samenwerking in teams cruciaal is voor succesvolle verbeterreizen. Vanuit deze overtuiging maken wij veelvuldig gebruik van de Belbin Teamrollen. Onze Masters of Belbin zetten de methode in om teams effectiever te laten samenwerken. Van directieteams tot operationele teams. Wil je weten wat zij voor jouw organisatie, afdeling of team kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wij werken o.a. voor:

Wij bellen u graag terug!

 
 
 
 
 
 
 

* verplichte velden